למה מומלץ לרכוש כתובה בהזמנה אישית?

כיום ניתן לרכוש כתובה במבחר נוסחאות וסיסגונות  בכל חנות יודאיקה, הכתובות המוצעות למכירה מודפסות על נייר עם מקום ריק, המיועד למילוי פרטי החתן והכלה לפני החופה. במקרים רבים המקום הריק אינו מספיק למילוי כל השמות, או שאר הפרטים, כאשר לחתן או לכלה יש שני שמות או ששם העיר הוא ארוך מדי, וכן כאשר החתן הוא כהן\לוי צריך להוסיף את התואר, ולא נכנס במקום המילוי, לאחר שכתבו את הפרטים לא ניתן להוסיף ולמחוק שום פרט נוסף וצריך לכתוב כתובה חדשה.

הזמן המומלץ להכנת הכתובה

כתובה בהתאמה אישית נעשית בשלב ההכנות לחתונה, ולא בזמן החופה, הבירורים של פרטי החתן והכלה נעשים מול הרב העורך את טקס החופה, בישוב הדעת, בנחת ובהתרגשות עצומה.

טעויות ושינויים בכתובה

הגאון הגדול ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, היה פוסק הדור, והיה עורך חופות 60 שנה בירושלים, וראה בזה הידור מצווה חשוב שהכתובה תהיה נכתבת במיוחד לחתן ולכלה הנישאים, היות שע"פ רוב כיום בחתונות מופיעים הרבה טעויות ונעשים מחיקות, מה שלא קים בכתובה המוכנה מראש עם כל הפרטים מלבד החתימה שנעשית בשעת החופה. (מובא בספר חסד יהושע מהדורא תנינא ל"ב)

הוספת מילים לאחר מילוי הכתובה

דבר נוסף וחשוב הכתוב בהלכה. צריך לדקדק בכתובה שכל האותיות יהיו שוים ולא יהיו רווחים בין המילים, היות וקים חשש שיוכלו להוסיף מילים בעתיד ובכך הכתובה נפסלת. בכתב יד מאוד קשה להיזהר בזה.

החשיבות של השקעה בכתובה

הכתובה הוא הדבר החשוב והמשמעותי ביותר בחתונה היהודית. זהו שטר התחייבות והגנה שהבעל נותן לאשה, ובזה שהחתן משקיע בכתובה שתהיה כשרה ללא טעויות, ומשקיע גם ביופי הכתובה, בזה הוא מדגיש את הערכה והאהבה אליה. 

 

מאמרים נוספים:

מהי כתובה?נוסחאות כתובה להורדה חינם כתובה שאבדהמציאת טעות בכתובה כתובה לנישואים שנייםכתובה לגרי צדק מדריך להכנת כתובה